maggi bs21
salice-logo2
freud instruments
kitchen 1
bedroom 1
toilet 2
office 1
Durven material
НОНА ГРУП ЕООД е създадена през 1992 година. Фирмата е вносител на нови и втора употреба машини за дървообработване, машини за заточване на инструменти, компресори, кари, вишки и други. Фирмата предлага мебелен обков и инструменти на водещи Италиански производители. Предлагаме и висококачествен иглолистен и широколистен сух материал - Слепени греди, греди и ребра, парапети и стълбища.
 
От 2023г. компанията започва да предлага на Българския пазар, висококачествено обзавеждане и оборудване за дома, офиса и градината - Мебели, подови настилки, керамика, санитария, и други.

 


„НОНА ГРУП“ ЕООД изпълнява проект по Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проект № BG16RFOP002-2.073-3342-C01 с наименование: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ и главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начална дата на изпълнение на проекта: 14.07.2020 г.

Крайна дата на изпълнение на проекта:   14.10.2020 г.